BESIKTNING
AV LEKPLATSER

Årlig Besiktning av Lekplatser - Säkerhet för Barnens Glädje

Vi erbjuder professionell besiktning av lekplatser för kommuner, bostadsrättsföreningar, skolor, campingar och andra som ansvarar för lekplatser. 

Vi förstår vikten av att hålla lekplatser säkra och roliga för alla barn.

 

Varför är årlig besiktning så viktig?

  • Barnens Säkerhet: En årlig besiktning säkerställer att lekplatsens utrustning är i gott skick och minimerar risken för olyckor.
  • Långsiktig Hållbarhet:  Regelbundna inspektioner förlänger livslängden på lekutrustningen genom att tidigt upptäcka och åtgärda slitage.
  • Trygghet för Vuxna: Föräldrar och vårdnadshavare kan känna sig trygga med att barnen leker i en säker miljö.

Varför anlita oss?

  • Expertis: Vi har lång erfarenhet av att besiktiga lekplatser och kan snabbt identifiera och åtgärda eventuella säkerhetsrisker.
  • Noggrannhet: Vi genomför detaljerade inspektioner och ger utförliga rapporter som hjälper er att hålla lekplatsen i toppskick.
  • Engagemang: Vi brinner för barns säkerhet och arbetar alltid för att ge er bästa möjliga service.

Att anlita oss för er årliga lekplatsbesiktning innebär att ni tar ett viktigt steg för att garantera barnens säkerhet och lekmiljö.

Kontakta oss idag för mer information och boka en besiktning!

 

10st Punkter Varför Årliga Besiktning av Lekplatser är så viktiga. 

 

1. Maximal Säkerhet för Barnen – Genom årlig besiktning upptäcks och åtgärdas faror i tid, vilket minskar risken för olyckor och skador.

 

2. Förlänger Livslängden på Lekutrustningen – Regelbundna inspektioner identifierar slitage och skador tidigt, vilket förhindrar kostsamma reparationer och förlänger utrustningens livslängd.

 

3. Följer Lagstadgade Krav – Att besiktiga lekplatsen varje år säkerställer att ni följer nationella säkerhetsföreskrifter och standarder, vilket skyddar er från juridiska konsekvenser.

 

4. Skapar Trygghet för Föräldrar och Vårdnadshavare – Föräldrar kan känna sig trygga med att deras barn leker i en säker och kontrollerad miljö.

 

5. Upprätthåller Lekplatsens Attraktivitet – En väl underhållen lekplats lockar fler besökare och bidrar till en positiv upplevelse för alla användare.

 

6. Identifierar och Åtgärdar Dolda Risker – Professionella besiktningsmän har expertisen att upptäcka risker som kan vara osynliga för den oinvigde.

 

7. Bidrar till Samhällets Hållbarhet – Genom regelbundet underhåll främjas hållbar användning av resurser, vilket är bra för både miljön och ekonomin.

 

8. Förbättrar Lekplatsens Funktionalitet – Regelbundna inspektioner säkerställer att alla lekredskap fungerar korrekt och är i gott skick, vilket ger en bättre lekupplevelse.

 

9. Minskar Ansvarsrisker – Att ha en årligt besiktigad lekplats minskar risken för ansvar och eventuella krav på skadestånd vid olyckor.

 

10. Främjar Aktivitet och Rörelse – En säker och väl underhållen lekplats uppmuntrar barn till lek, vilket är viktigt för deras fysiska och mentala utveckling.

 

Att besiktiga lekplatsen varje år är en investering i barnens säkerhet och lekupplevelse.

 

Kontakta oss idag för att boka en professionell besiktning!

 

Vanliga Frågor om Besiktning av Lekplatser

 

1. Varför är det viktigt att besiktiga lekplatser årligen?

Årliga besiktningar säkerställer att lekplatsens utrustning är säker och fri från skador. Detta minskar risken för olyckor och skapar en trygg lekmiljö för barnen.

 

2. Vad ingår i en lekplatsbesiktning?

En lekplatsbesiktning inkluderar en noggrann genomgång av all lekutrustning, kontroll av markunderlag, säkerhetszoner, och identifiering av potentiella risker. Vi ger även rekommendationer för nödvändiga åtgärder.

 

3. Vem ansvarar för att lekplatser besiktigas?

Ansvariga kan vara kommuner, bostadsrättsföreningar, skolor, campingar eller andra ägare av lekplatser. Det är deras ansvar att säkerställa att lekplatserna är säkra för användning.

 

4. Hur ofta bör lekplatser besiktigas?

För att garantera säkerheten bör lekplatser besiktigas minst en gång per år. Det kan även vara nödvändigt med kompletterande inspektioner efter omfattande användning eller kraftiga väderförhållanden.

 

5. Vad händer om vi inte besiktigar lekplatsen?

Om lekplatser inte besiktigas regelbundet, ökar risken för olyckor och skador. Dessutom kan underhållskostnaderna bli högre eftersom små problem inte upptäcks och åtgärdas i tid.

 

6. Hur lång tid tar en lekplatsbesiktning?

Tiden det tar att genomföra en besiktning varierar beroende på lekplatsens storlek och komplexitet. Generellt sett tar en grundlig besiktning några timmar.

 

7. Vad kostar en lekplatsbesiktning?

Kostnaden för en lekplatsbesiktning beror på flera faktorer som lekplatsens storlek och platsens geografiska läge. Kontakta oss för en skräddarsydd offert baserad på era specifika behov.

 

8. Får vi en rapport efter besiktningen?

Ja, efter varje besiktning får ni en detaljerad rapport som beskriver lekplatsens skick, identifierade risker och rekommenderade åtgärder för att förbättra säkerheten.

 

9. Kan ni hjälpa till med åtgärder efter besiktningen?

Ja, vi erbjuder även hjälp med att åtgärda de problem som identifierats under besiktningen. Vi kan utföra reparationer och förbättringar för att säkerställa att lekplatsen uppfyller alla säkerhetsstandarder.

 

10. Hur kan vi boka en lekplatsbesiktning?

För att boka en besiktning kan ni kontakta oss via vår hemsida, ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande. Vi hjälper er gärna att hitta en tid som passar er.

 

11. Men kan vi inte hoppa besiktningen i år?

Vi förstår att det kan kännas som en extra utgift, men att hoppa över den årliga besiktningen kan faktiskt bli dyrare och riskablare i längden. Utöver starka rekommendationer i i bl.a lagar så är ni fortfarande ansvariga för att säkerställa att lekplatsen är säker för barnen. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 

1. Säkerhet för Barnen: Utan regelbunden besiktning kan dolda faror och slitage gå obemärkt förbi, vilket kan leda till allvarliga olyckor och skador. Barnens säkerhet borde alltid komma först.

 

2. Ansvar och Anspråk: Om en olycka inträffar och det visar sig att lekplatsen inte har besiktigats på ett tag, kan det leda till rättsliga konsekvenser och ansvar för skadestånd.

 

3. Långsiktiga Kostnader: Regelbundna inspektioner hjälper till att identifiera och åtgärda små problem innan de blir stora och kostsamma reparationer. På så sätt skyddar ni er investering i lekplatsutrustningen.

 

4. Föräldraförtroende: Föräldrar och vårdnadshavare litar på att lekplatserna är säkra. Att kunna visa att ni tar säkerheten på allvar genom årliga besiktningar stärker deras förtroende och ert rykte.

 

5. Förlängd Utrustningslivslängd: Regelbunden underhåll och inspektion förlänger livslängden på lekutrustningen, vilket sparar pengar i det långa loppet.

 

Att utföra årliga besiktningar är ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa en trygg och hållbar lekplats för alla barn. Låt oss hjälpa er att skapa en säker lekmiljö!

 

Utbildad genom Hags Academy

Klicka här för att komma till Hags Academy

För mer info

Berätta gärna vad vi kan hjälpa till med eller om ni har några funderingar.